Din Tro - Min Tro

Respekt og gensidig forståelse er baseret på viden om hin­anden.
Din tro - min tro er et gratis tilbud til skoler om at få besøg af et besøg af et gæstelærerteam bestående af en jøde, en kristen og en muslim, der fortæller om:

  • det de tror på
  • det de er fælles om
  • og det der adskiller

Din tro - min tro har til formål at skabe dialog og viden omkring de tre monoteistiske religioners baggrund og traditioner med vægt på forståelse og re­spekt for den enkeltes eget valg.
I gennemgangen af de tre religioner vil eleverne høre, at der er umådelig meget, der er fælles, men også noget der skiller. Forskellene til trods vil eleverne erfare, at vi kan leve sammen i gensidig respekt, tillid og godt naboskab.