Synsrapporter


Menighedsrådenes årlige synsrapporter
Kirker, sognegårde og andre bygninger, som menighedsrådene har ansvar for, skal gennemgås hvert år, så både nært forestående og kommende vedligeholdelsesarbejder kan noteres. Dette bør ske i februar, inden budgetprocessen går i gang.

Indrapportering til Sønderborg Provsti foregår via disse to skemaer: 

| Skema til præstegårde | Skema til kirker sognegårde og andre bygninger |

Ved samme lejlighed skal inventarlister ajourføres, så en aktuel oversigt altid forefindes.