Vikarsatser

Vejledende vikarsatser for Aabenraa og Sønderborg provstier 
Aflønning efter kvalifikationer i henhold til nedenstående. 

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019 og pristalsreguleres hvert år. 
Taksterne er i forhold til 2018 fremskrevet med 1 % i henhold til fremskrivningsprocenten for løn fra Finansministeriet 
Bemærk: Det er det enkelte menighedsråd, der har kompetencen til at indgå aftale om individuelle ansættelsesforhold. 

 

Tjeneste Uden uddannelse

Præliminær orgelprøve (PO).

Almen musiklærer (AM).

Kor-og ensembleledelse med special fag i sang. 

Diplomeksamen fra et musikkonservatorium, sang eller orgel.

Den musikpædagogiske diplomeksamen.

Klassisk sang fra et musikkonservatorium. Operasangere. 

Gudstjeneste Kirkesanger 824,25 981,57 1.062,30
Gudstjeneste Organist 1.030,45 1.226,95 1.330,24

Både organist og kirkesanger: Begravelse / bisættelse / vielse / aftenandagt / plejehjemstjeneste / møde / samt anden medvirken indtil 3 timer. 

618,18 736,17 797,50

 

NB! Lønsatserne er ekskl. 12 1/2  % feriegodtgørelse.

Ovenstående tjenesteaflønning finder anvendelse i tilfælde, hvor den pågældende tjeneste i forvejen er kendt.

Løn og indplacering i lønningskategori aftales med menighedsrådet inden tjenesten påbegyndes. 

Ophavsret: