Vikarsatser

Vejledende vikarsatser for Aabenraa og Sønderborg provstier 

Afløning efter kvalifikationer i henhold til nedenstående.

Klik her for at se de gældene takster (fra 1. januar 2020 og pristalsreguleres hvert år)

 

Notat om befordringsgodtgørelse

På provstiudvalgsmødet den 26.11.2019 har provstiudvalget besluttet, at menighedsrådene i henhold til gældende regler ikke må yde befordringsgodtgørelse til vikarer, der henvises til vedhæftede notat om befordringsgodtgørelse dateret den 17. oktober 2019 udarbejdet af provstikonsulent Jacob Lysemose.

Der er en detalje, som ikke er medtaget i notatet omkring befordringsgodtgørelse. Det er sådan, at menighedsrådet kan beslutte at tjenesterejseaftalen gælder for ansættelsesforholdet - det gælder også vikarer. Det giver dog ikke hjemmel til befordring mellem hjem og arbejde - heller ikke for vikarer, da det ikke er en del af tjenesteaftalen. Det betyder, at det er muligt, at ansatte på individuelle vilkår kan få befordring mellem 2 arbejdspladser - eks. mellem kirkerne - dette gælder også for vikarer.

Klik her for at se notatet