Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provstesyn

Provstesynet ledes af provst Anne Margrethe Hvas og provstiets bygningssagkyndige, arkitekt Mads Thuesen-Møller. I synet deltager repræsentanter fra menighedsrådet, præst og graver/kirkegårdsleder. 
Provstesynet træder i stedet for menighedsrådets almindelige, årlige syn.

2019
Nybøl
Broager
Dybbøl
Lysabild
Egernsund
Notmark

2020
Havnbjerg
Sct. Marie
Christians
Oksbøl
Nordborg

2021
Kegnæs
Augustenborg
Egen
Ullerup
Sottrup
Hørup
Ulkebøl 

2022
Svenstrup
Asserballe
Tandslet
Gråsten/Adsbøl
Rinkenæs
Kværs
Ketting 
Gråsten og omegns kirkegårdssamarbejde