Samarbejde i Folkekirken

I Sønderborg Provsti findes flere samarbejdsaftaler, som har til formål at udnytte de forhåndenværende ressourcer bedst muligt og samtidig effektivisere arbejdet og gøre alt mere overskueligt og transparent.

Daværende kirkeminister Margrethe Vestager udgav i år 2000 en ajourført version af folkekirkens manual i godt samarbejde.

Læs "Samarbejde i Folkekirken (pdf) |

Samarbejdsaftaler

Følgende samarbejdsaftaler er indgået mellem menighedsråd i Sønderborg Provsti:

Aftale om fælles regnskabskontor

Aftale om fælles kirkegårdsdrift