Eventyr og kristendommens fodspor

Rigtig mange kunst- og folkeeventyr bærer præg af den kultur og religiøse overbevisning fortællerne og forfatterne har haft, hvilket kommer tydeligt frem i nogle af de eventyr, som jeg vil fortælle om. De røde sko af H.C. Andersen er et oplagt eksempel, hvor pigen ender med at hugge sine fødder af. I overenstemmelse med Markusevangeliet kap. 9, vers. 42-48. Hvor Jesus siger at det er bedre at gå ind i livet manglende en hånd, en fod eller et øje end at havne i helvede.

 

Et andet oplagt eksempel er Stjernedalerne af Brdr. Grimms, som handler om ikke at bekymre sig, og på den anden måde har mange ligheder med Jesu måde at tale om bekymring om i Matthæus evangeliet. 

 

Hvis I vil have besøg har mig, så kan I kontakte mig på følgende mail: skolekirkesonderborg@gmail.com

Emnet om Eventyr og kristendommens fodspor vil kunne tilrettelægges i 1-2 lektioner i mellemtrin og udskoling efter aftale. 

Ophavsret: