Vejledning om budget, regnskab og revision

Procedure ved større anlægsprojekter

Provstiudvalget har fundet behov for at fastsætte en procedure for behandling af anlægsønsker.

Proceduren er beskrevet nedenfor. Proceduren er allerede delvis implementeret i forbindelse med provstiudvalgets behandling af menighedsrådenes anlægsønsker.

Proceduren fastlægger sagsbehandlingen i forhold til anlægsmidler, således at provstiudvalget kan overholde de forpligtelser, som udvalget har i forhold til lovgivning og forvaltningsret.

Arbejdsgangen skal sikre, at provstiudvalget har klarhed over, at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder (f.eks. Kulturstyrelsen, Stift, Nationalmuseum, Fredningsmyndighed, Kommune) foreligger inden provstiudvalget afsætter / godkender anlægsbevilling på menighedsrådets anlægsbudget. 


Arbejdsgangen for menighedsråd og provstiudvalg:

1. Menighedsrådet udarbejder/ får udarbejdet et projekt med projektbeskrivelse (evt. midler til projektering, se pkt. 4 a.)

2. Nødvendige godkendelser fra offentlige myndigheder indhentes

3. Menighedsrådet udarbejder økonomioversigt inklusiv prisoverslag på det arbejde, der skal udføres

4. Ønske om anlægsbevilling til projektet lægges ind som ønske til det kommende års budget

a. Som opstart til et projekt kan menighedsrådet via anlægsønsker søge om midler til projektering

b. Hvis nødvendige godkendelser ikke forefindes gives der ikke anlægsbevilling

5. Menighedsrådet skal bruge budgetoverslags kolonnerne, så provstiudvalget er orienteret om menighedsrådets fremtidige anlægsønsker, således at de kan indgå i provstiudvalgets videre arbejde med provstiets økonomi. 

 

Se evt. vejledninger på dap

Kirkekassens lovgrundlag

Lov om Folkekirkens Økonomi styrer forholdene omkring kirkekassen, fællesfonden, statstilskud med mere.

| Lovteksten i Retsinformation |