Personalekonsulent

Provstiernes personalekonsulent

Jacob Lysemose
Tlf. 22 58 29 11
E-mail: JLH@km.dk

Jacob Lysemose har inden ansættelse som personalekonsulent været ansat på Haderslev Stift i mere end 20 år og har i alle årene beskæftiget sig med løn- og ansættelsesvilkår for kirkefunktionærer.

Derud over har han haft opgaver for Ministeriet for Ligestilling og Kirke i forbindelse med overenskomstforhandlinger mv.


Ydelser

 • Partsrepræsentation i forhandlinger
  Når menighedsrådet skal forhandle med den ansatte eller dennes faglige organisation kan provstikonsulenten være tilstede ”på menighedsrådets side”.
  Det kan være lønforhandlinger, forhandlinger om stillingsindhold, afskedigelsesager mv. Forhandlinger kan foregå både skriftligt, telefonisk eller ved personligt fremmøde.
  Udarbejdelse af lønaftaler.
  Udarbejdelse af mulighedserklæringer i forbindelse med sygesager.
  Udarbejdelse af høringsbreve
  Udarbejdelse af opsigelser
   
 • Provstiprojekter
  Udarbejdelse af satser for vikarer på provstiplan.
  Projekter omkring analyse af ressourceforbrug og oprettelse af samarbejde mellem flere menighedsråd. Iværksættelse af procedurer for menighedsrådene i forbindelse med sygdom, herunder anmodning om sygedagpengerefusion med mere. Hvert af de 5 provstiudvalg kan have hver deres projekter
   
 • Konfliktløsning
  Kan hjælpe menighedsrådet i forbindelse med konflikter mellem menighedsråd og ansatte.
  Kan også være i samarbejde med den faglige organisation.
   
 • Øvrige opgaver
  Oprettelse af ”erfagrupper” for eks. kontaktpersoner, og løbende servicering af disse.